Follow
Przemysław Śleszyński
Title
Cited by
Cited by
Year
Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw
P Śleszyński
Przegląd Geograficzny 85 (2), 173-197, 2013
3132013
Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej
T Komornicki, P Śleszyński, P Rosik, W Pomianowski
Biuletyn KPZK PAN, 2010
2072010
Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 roku
P Śleszyński, T Komornicki, A Deręgowska, B Zielińska
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie …, 2015
163*2015
Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku
G Węcławowicz
Monografie-Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego …, 2006
1622006
COMPASS–Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe: Applied Research 2016-2018
V Nadin, AM Fernįndez Maldonado, W Zonneveld, D Stead, M Dąbrowski, ...
ESPON, 2018
1502018
Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski
P Śleszyński
Prace Geograficzne 213 (213), 2007
1312007
Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce-wybrane fragmenty raportu
A Kowalewski, J Mordasewicz, J Osiatyński, J Regulski, J Stępień, ...
Samorząd terytorialny, 5-21, 2014
1222014
Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce-wybrane fragmenty raportu
A Kowalewski, J Mordasewicz, J Osiatyński, J Regulski, J Stępień, ...
Samorząd terytorialny, 5-21, 2014
1222014
Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego= Functional classification of Poland’s communes (gminas) for the needs of the monitoring …
P Śleszyński, T Komornicki
Przegląd Geograficzny 88 (4), 469-488, 2016
1002016
Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce
A Kowalewski, J Mordasewicz, J Osiatyński, J Regulski, J Stępień, ...
PAN IGiPZ, Warszawa, 2013
982013
Dostępność czasowa i jej zastosowania= Temporal accessibility and its applications
P Śleszyński
Przegląd Geograficzny 86 (2), 171-215, 2014
962014
Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS
P Śleszyński
Studia demograficzne 2, 35-58, 2011
922011
Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach
P Śleszyński, J Bański, M Degórski, T Komornicki, M Więckowski
Instytut Geografii i Przestrzennego, 2007
922007
Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
Geographia Polonica 87 (1), 5-26, 2014
832014
The contemporary economic costs of spatial chaos: Evidence from Poland
P Śleszyński, A Kowalewski, T Markowski, P Legutko-Kobus, M Nowak
Land 9 (7), 214, 2020
812020
Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza. Wybrane wyniki badań prowadzonych w projekcie „Trendy Rozwojowe Mazowsza”
P Śleszyński
Studia regionalne i lokalne 16 (61), 43-66, 2015
672015
Polish-Slovak borderland: Transport accessibility and tourism
M Więckowski, D Michniak, M Bednarek-Szczepańska, B Chrenka, V Ira, ...
IGiPZ PAN, 2012
67*2012
Studia nad chaosem przestrzennym
A Kowalewski, T Markowski, P Śleszyński
Studia KPZK PAN 182 (1-3), 2018
642018
Roznice liczby ludnosci ujawnione w Narodowym Spisie Powszechnym 2002
P Sleszynski
Przegląd Geograficzny. Polska Akademia Nauk 77 (2), 193-212, 2005
632005
Współczesne i prognozowane uwarunkowania demograficzno-migracyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski
P Śleszyński
Konwersatorium Wiedzy o Mieście 29 (1), 97-106, 2016
602016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20